Lunchen på högstadier och gymnasier är ofta bra, i övrigt är det skiftande kvalitet på matutbudet i ungdomars närmiljö. För lite frukt utöver skollunchen och för mycket godis, läsk och kakor i skolkafeterian. Det finns en del kvar att göra för att unga ska kunna äta bra, både för hälsan och för miljön, under hela skoldagen.