Det händer mycket på livsmedelsområdet nu, både i Sverige, i EU och internationellt. Nu finns möjlighet att bidra till ett mer hållbart livsmedelssystem genom att lämna synpunkter i EU-kommissionens offentliga samråd. Det handlar både om EU:s kommande hållbarhetslag och EU:s skolprogram för frukt, grönt och mjölk.