Äntligen så finns det, tack vare engagerat och dedikerat arbete av Region Stockholm, nu en webbaserad kurs om Måltider på sjukhus. E-kursen vänder sig till vårdpersonal och måltidspersonal som på något sätt arbetar med måltider på sjukhus. Och det bästa av allt – den är fri att använda sig av även som extern aktör utanför Region Stockholm!