Nu är det dags för en välbehövlig sommarledighet och vi summerar en spännande vår där mycket har hänt. Framför allt fick vi äntligen möjlighet att träffas fysiskt igen efter två år av restriktioner!

Full fart framåt för Ett nytt recept för skolmåltider

Under våren har det Vinnovafinansierade projektet fortsatt att utveckla skolmåltiderna tillsammans med fyra spjutspetskommuner och sex myndigheter. Ansökan för ytterligare en projektperiod har beviljats vilket innebär att det positiva arbete som påbörjats kan fortsätta. Livsmedelsverket har deltagit i både nationella som internationella digitala och fysiska event och berättat om projektet, bland annat vid den Nordiska skolledarkongressen som i arrangerades i Göteborg i mars. Samlad information om projektet hittar du på vår webbplats:

Ett nytt recept för skolmåltider – hur blir hela matsystemet hållbart? (livsmedelsverket.se)

Beredskap högt på agendan

Beredskapsfrågorna har aktualiserats under pandemin och Rysslands invasion av Ukraina har ytterligare satt fokus på vikten av att tänka strategiskt och långsiktigt i beredskapsarbetet. En arbetsversion av vår nya beredskapshandbok publicerades på webbplatsen i april och var tillgänglig under april-juni eftersom efterfrågan av stöd var så stor. Just nu färdigställs handboken för att lanseras i höst och arbetsversionen – som har omarbetats rejält – har tagits bort. Men vi lovar att mer information om lanseringen av den färdiga handboken kommer efter sommaren! Krisberedskap för offentliga måltider på webben:

Krisberedskap för offentliga kök (livsmedelsverket.se)

Sjukhusmåltider på kartan 

Under våren har de intervjuer som gjordes om sjukhusmåltider med representanter för alla regioners måltidsorganisationer sammanställts i en rapport. Den behöver finputsas lite mer innan den publiceras under hösten. Håll utkik!

Livsmedelsverket kunskapspartner till Generation Pep

Andra spännande nyheter är att Livsmedelsverket officiellt blivit kunskapspartner till Generation Pep och sedan en tid ingår i Generation Peps rådgivargrupp, tillsammans med andra myndigheter och organisationer. Syftet är att stötta med expertis kring mat och måltider för barn och unga, bland annat i pilotprojektet Pep Kommun. Känner du till Generation Peps olika verktyg för att främja bra matvanor (och rörelse)?

Verktyg & råd – Generation Pep

Nyckeltal för måltider i Kolada

Under våren har vi haft dialog med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) för att få med nyckeltal kring offentliga måltider i systemet Kolada. Dataunderlaget är det som samlas in genom Livsmedelsverkets kommunkartläggningar kring offentliga måltider. Sedan maj går nedanstående nyckeltal att hitta i Kolada och jämföra mellan kommuner:

  • Andel grundskolor som erbjuder vegetariskt alternativ till alla barn.
  • Andel måltidspersonal med kockutbildning inom skola, förskola respektive äldreomsorg
  • Andel kommunala särskilda boenden inom äldreomsorgen som erbjuder minst sex måltider per dag.

Alla resultat hittar du förstås på vår webbplats:

Fakta om offentliga måltider (livsmedelsverket.se)

Efter sommaren ser vi också fram emot en ny uppfräschad Måltidsblogg! Vi byter system vilket innebär en ny layout som vi hoppas att ni ska gilla. Nu tar vi ledigt några veckor, vi ses i höst!

Ha en riktigt härlig sommar!