Den 25 mars kl. 8.30 – 9.15 öppnar StudioMATtanken upp för möjligheten att dela erfarenheter och frågor kring beredskap i offentliga måltidsverksamheter.

Beredskapsfrågan har aktualiserats av de senaste veckornas utveckling av oroligheter i omvärlden. Har du frågor du vill lyfta eller goda exempel att dela med dig av? Läs mer om eventet och anmäl dig på MATtankens hemsida (25 mars: Studio MATtanken lyfter beredskapsfrågan – MATtanken

Måltidsberedskap i 6 av 10 kommuner

I Livsmedelsverkets senaste kartläggning av måltider i kommunalt drivna skolor, förskolor och omsorgsverksamheter uppgav 60 % av kommunerna att de har en beredskapsplan eller liknande för att kunna tillaga och servera måltider i händelse av samhällsstörning eller krig. Det är en ökning jämfört med förra mätningen 2018 då det var 43 % som angav att de hade en plan.

Läs mer på vår webbplats: Beredskapen för måltider i skola och omsorg behöver stärkas (livsmedelsverket.se)

Beredskapshandbok på gång

Ett omfattande arbete med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltider pågår på Livsmedelsverket. I väntan på att den publiceras finns information om beredskap för offentliga måltider på webbplatsen.

Krisberedskap för offentliga kök

Beredskapshandbok för offentliga måltider