Innovationskraften i skolmatssystemet är stor och det finns många goda exempel på arbetssätt som utvecklar måltiderna att sprida och plocka upp. Därför testar vi i projektet Ett nytt recept för skolmåltider att tillsammans med MATtanken genomföra fyra tematräffar för att sprida goda exempel och skapa ett nätverk för fördjupat erfarenhetsutbyte. På sikt vill vi utveckla nätverket med både fler aktiviteter och aktörer.

MATtankens hemsida finns alla de goda exempel som hittills delats av kommuner i nätverket beskrivna.

Tematräff 1 – den pedagogiska kopplingen

Tematräff 2 – matgästernas involvering och kommunikation

Ett nytt recept tar sig ut i världen

Ett nytt recept för skolmåltider presenterades på FN:s toppmöte för ett hållbart livsmedelssystem, Food Systems Summit, i september 2021. Och i januari 2022 var det dags för nästa internationella framträdande. I samband med Sweden Innovation Days, på världsutställningen i Dubai, visades en film om projektet. Världsutställningen var ett megaevent där 5000 personer från mer än 90 länder deltog!

Här kan du se filmen som visades på världsutställningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till Youtube öppnas i nytt fönster).

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer och ta del av samlat material från projektet Ett nytt recept för skolmåltider: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/hallbart-skolmaltidssystem