Förra veckan kom den uppdaterade versionen av WWF:s köttguide – där svensk kyckling fick rött ljus. Livsmedelsverket har fått en del frågor om om hur vi ser på detta. För att klargöra några frågetecken har vi sammanställt frågor och svar.

Det är inte alltid lätt att göra ett hållbart val, varken som konsument i butiken eller när man i yrket planerar mat för många. Livsmedelsverkets grundbudskap är detsamma som WWF:s. Det vill säga att vi bör minska mängden kött vi äter, och välja kött med omsorg. För att göra det enklare att välja hållbart har WWF sedan länge olika guider och verktyg. Men när den svenska kycklingen fick rött ljus i den senaste versionen av köttguiden väcktes många frågor.

Ska vi sluta köpa svensk kyckling nu?

En fråga löd: Vi köper in mat till skola, förskola och äldreboenden – ska vi sluta köpa svensk kyckling nu?

Livsmedelsverket svarar: Nej, i jämförelse med andra länder står sig svensk kött- och mjölkproduktion väl när det gäller djuromsorg, användning av antibiotika samt klimatpåverkan. Det gäller även den svenska kycklingproduktionen. Tittar man i WWF:s köttguide så kan man också konstatera att även om svensk konventionell kyckling får rött ljus så har den bättre resultat än konventionell kyckling från något annat land i guiden. Utifrån ett hållbarhetsperspektiv på mat finns det också annat att ta hänsyn till, utöver miljö och djurvälfärd. Exempelvis god näring och hälsa för människor, tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomiska värden. Här bidrar svensk livsmedelsproduktion. Men självklart finns det utmaningar, och saker att jobba vidare med även inom svensk produktion.

Ta del av hela listan på publicerade frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer:

Läs mer om vad Livsmedelsverkets säger om miljösmarta val.

För dig som upphandlar och köper in mat till offentliga måltider har Upphandlingsmyndigheten stöd i form av hållbarhetskriterier, med möjlighet att ta hänsyn till miljö, djurskydd och sociala villkor.

Här hittar du resten av WWF:s guider samt stöd och inspiration kring hållbar mat.