Välkomna tillbaka till (ännu) en höst med fortsatt fokus och anpassning till coronapandemin. Vad gäller nu? Vi håller er uppdaterade!

Sedan 10 augusti gäller nya regler för skolan. För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel nu vid höstterminens start. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning. I skolrestauranger och andra gemensamma utrymmen är därför fortsatta åtgärder och rutiner för att förhindra smittspridning som gäller.

Förebygg smittspridning i skolrestaurangen

I samverkan med Skolverket har vi uppdaterat informationen om hur anpassningar i samband med skolmåltider bör göras för att förebygga smittspridning. Informationen finns på både Livsmedelsverkets och Skolverkets webbplatser:


Vad behöver skolor göra för att förebygga smittspridning i samband med skolmåltider?

För skolrestauranger gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. Både personal och elever bör göras delaktiga i att kartlägga och bedöma riskerna för smittspridning i skolan. Åtgärder kan behöva vidtas för att förebygga trängsel i samband med skolmåltider. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika lokala förutsättningar.

För att orka med skoldagen är det viktigt att eleverna har förutsättningar att äta skolmaten. Vid förändringar i samband med skolmåltiderna är det viktigt att ta hänsyn till måltidssituationen. Det innebär till exempel att måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och att det finns tillräckligt med tid att äta upp.  

Några förslag på lösningar kan vara:

  • Låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum eller lokalen där eleverna får undervisning i hem- och konsumentkunskap.
  • Se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna.
  • Låta representanter från en grupp elever hämta mat.
  • Se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trångt i köer, runt bord eller i andra utrymmen.

Coronainfo på Livsmedelsverkets webbplats och Måltidsbloggen.se

Precis som tidigare hittar du aktuell information om coronaviruset i offentliga kök på vår webbplats:
Offentliga kök – coronavirus

Sedan den 1 juli 2020 gäller gemensamma råd och regler för vården, skolan och omsorgen. Läs mer i bloggen från 2 juli 2020!
Nya regler för offentliga måltider kring coronaviruset

Coronaviruset – frågor och svar utifrån skollagstiftningen – Skolverket

Covid-19 – Folkhälsomyndigheten