Den 2 december 2020 bjöd Livsmedelsverket och Vinnova in till ett digitalt infomöte och öppen frågestund kring projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektets kontaktpersoner berättade kort om bakgrunden till projektet och fokuserade på det aktuella erbjudandet till kommuner om att ansöka om att bli projektpart och utvecklingsmiljö inom ramen för projektet.

Frågestunden samlade över 100 åhörare och frågeställare.
Flera har dock önskat att kunna ta del av informationen och svaren på frågorna i efterhand. Därför finns nu de vanligaste frågorna och svaren dokumenterade och publicerade på Livsmedelsverkets projektwebbsida: www.livsmedelsverket.se/ettnyttrecept Där hittar ni även bilderna från infomötet.

Kom gärna med feedback!

Vad tycker ni om greppet “digital frågestund”? Vi vill gärna ha feedback på om ni tycker att det kan vara en bra kommunikationsväg även framöver och i så fall även förslag på ämnen. Kommentera gärna här på bloggen eller skicka ett mail till oss på maltiden@slv.se.