Idag gör vi tillsammans med Jordbruksverket, LRF och Sveriges Konsumenter ett upprop för att sätta ljuset på måltiderna i vård, skola och omsorg. Det är dags att utforma och använda måltiderna hållbart och strategiskt.

Debattartikel i Dagens samhälle

De offentliga måltiderna kan öka folkhälsan, skapa större kunskap om mat hos barn och unga samt stärka den svenska matproduktionen.

Debattartikeln Upp med de offentliga måltiderna på bordet, publicerades i dag, den 14 oktober i Dagens samhälle. Debattörerna företräder de fyra organisationer som ingår i styrgruppen för MATtanken.

Läs artikeln i sin helhet på Dagens Samhälle och dela gärna om du håller med!

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/upp-med-de-offentliga-maltiderna-pa-bordet-33940

Uppladdning inför den Offentliga måltidens dag

Imorgon den 15 oktober infaller den Offentliga måltidens dag och en mängd aktiviteter äger rum runt om i landet. Vi ser fram emot att med gemensamma krafter sätta fram de offentliga måltiderna i rampljuset och visa på vilka möjligheter de erbjuder. Om de utformas och används smart.

Läs mer på https://mattanken.se/mattanken/offentligamaltidensdag