Nu gör vi det! Efter noggrant övervägande och lång förberedelse byter vi benämning på en av våra pusselbitar i Måltidsmodellen. När Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus publiceras i nästa vecka har pusselbiten Hållbar bytt namn till Miljösmart. Helt i linje med hela vårt hållbarhetsarbete, där hållbarhet står för så mycket mer än miljö.

När riktlinjerna för måltider på sjukhus släpps så kommer den uppmärksamme läsaren se att Livsmedelsverkets Måltidsmodell har fått ett ansiktslyft och pusselbiten Hållbar bytt namn till Miljösmart. Syftet är att tydliggöra vilka hållbarhets- och måltidskvalitetsaspekter vi egentligen fokuserar på i den aktuella pusselbiten.

Hållbarhetsperspektivet är fortsatt starkt – kanske starkare än någonsin

Livsmedelsverket kommer framöver, i våra råd och riktlinjer, att prata om hållbara måltider ur ett bredare perspektiv där vi inkluderar både miljömässiga, sociala (inklusive hälsomässiga) och ekonomiska aspekter. Det går i linje med hela Livsmedelsverkets hållbarhetsarbete där vi definierar hållbara matvanor som en livsmedelskonsumtion som både bidrar till en god hälsa och till att miljökvalitetsmålen nås. Hållbarhet i alla dess dimensioner ska genomsyra Livsmedelsverkets verksamhet, riktlinjer, råd och rekommendationer.

När vi använder begreppet miljösmarta måltider syftar vi på måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling i enlighet med de nationella miljömålen. Miljösmarta måltider handlar med andra ord om måltider som minskar matkonsumtionens negativa miljöpåverkan.

Namnbytet innebär ingen egentlig skillnad i rådens eller riktlinjernas innehåll utan är enbart ett sätt för Livsmedelsverket att kommunicera på ett ännu mer konsekvent och tydligt sätt.

Den nya uppdaterade versionen av Måltidsmodellen.

Snabbkurs i Måltidsmodellen

Måltidsmodellen – som lanserades 2012 – ger ett helhetsperspektiv på bra och hållbara måltider och kan användas vid planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten. Modellen består av sex olika områden. Alla områden är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

  • God och trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
  • Miljösmart – Med  miljösmart menar vi måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och till de nationella miljömålen.
  • Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten. Exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Läs gärna mer om Livsmedelsverkets Måltidsmodell på webbsidan Måltider i vård, skola och omsorg/Måltidsmodellen

Ni hittar den uppdaterade Måltidsmodellen och mer information på Livsmedelsverkets webbplats.
Bland våra råd  och riktlinjer är riktlinjerna för sjukhus först ut att få den uppdaterade versionen av Måltidsmodellen. Resterande råd riktade till förskola, skola och äldreomsorgen uppdateras under hösten.

Hoppas att ni är med oss på denna resa mot en mer hållbar värld!