Här kommer ett tips till dig som har erfarenhet och/eller intresse av att få in mer vildsvinskött i de offentliga köken! Nu drar MATtanken igång ett vildsvinsnätverk som är öppet för alla intresserade.

Nu startar MATtanken ett antal riktade insatser med syftet att vildsvinskött ska bli ett naturligt och självklart inslag på menyerna i offentliga kök. En av insatserna blir att dra igång ett vildsvinsnätverk. Insatserna är en del av de uppdrag Jordbruksverket har via regeringen som kallas för vildsvinspaketet.

Vilka vänder sig nätverket till?

Målgruppen för nätverket är framförallt måltidschefer, upphandlare, måltidscontrollers, kockar och kökschefer. Nätverket vänder sig även till aktörer som arbetar med vildsvinsfrågan i leden innan de offentliga måltidsorganisationerna, som jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, ta del av kunskap och erfarenheter kring vildsvinskött i offentliga måltidsverksamheter? Mer information och en länk till anmälan finns på MATtankens webbplats. Första nätverksträffen är redan den 29 september. Alla som anmäler sig till nätverket får en inbjudan till nätverksträffen.

Fler myndigheter arbetar för mer vildsvin på tallriken

Utöver Jordbruksverket så har även Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått särskilda uppdrag inom regeringens Vildsvinspaket. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel.
Livsmedelsverkets uppdrag inom vildsvinspaketet omfattar bland annat att utreda system för subventioner, att ta fram förslag till ny lagstiftning på området och att stödja branschen i att uppdatera branschriktlinjer. Det går att läsa mer om Livsmedelsverkets uppdrag här: https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/04/uppdrag-att-genomfora-atgarder-i-vildsvinspaketet-inom-ramen-for-livsmedelsstrategin-livsmedelsverket/

Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.