Vi gillar att bjuda in till egna måltidsdagar men det är nästan snäppet bättre att bli bjuden till andras! Den här veckan var det Piteå som samlat politiker och chefer inom förskola, skola och äldreomsorg för en dag om offentliga måltiden – för folkhälsa, miljömål och lokal näringslivsutveckling.

Anna-Karin och Ulrika bjuder här på en snabb reflektion direkt från Piteås strandkant.

Besök i storkök och möte med måltidsorganisationen

Dagen innan konferensen passade vi på att besöka en skola och ett stort produktionskök i Piteå. Vi fick också en pratstund med måltidsverksamheten för att höra mer om deras utmaningar och framgångsfaktorer. Mycket värdefullt!

Regional utsmyckning i skolrestaurangen.
Palt för många.
Måltidsgänget i Piteå kommun tillsammans med Ulrika Backlund (Livsmedelsverket) och Espen Rognstad (Ödeshögs kommun)

Politiker och chefer i region och kommun på plats

Piteå kommun var initiativtagare till dagen, men fick tidigt med sig regionens livsmedelsstrategi Nära mat och Länsstyrelsen. Konferensen vände sig till politiker och chefer inom måltidsverksamhet, förskola, skola och äldreomsorg inom regionen och kommunerna i Norrbotten. Det var en god uppslutning, nära på 70 personer hade rest till Piteå för att lära mer om hur de kan utveckla måltiderna i sin organisation.

Offentliga måltider idag och imorgon

Livsmedelsverket fick redan tidigt på dagen ge vår syn på var  landets offentliga måltider står idag och är på väg. Vi pratade om den offentliga måltidens betydelse för hälsan, miljön, ekonomin och såklart välbefinnandet. Vi berättade om de enorma kliv offentliga måltider har tagit när det handlar om politiskt engagemang, lokala policyer och minskad miljöpåverkan. Men vi lyfte också utmaningar såsom den stora efterfrågan på specialkoster, den ofta svaga kopplingen till skolans och omsorgens verksamhet och undernäringen i äldreomsorgen. Några positiva trendspaningar vi bjöd på var offentliga måltider som en del av beredskapsarbetet, vegetariskt som utgångspunkt och hur måltidspersonalen används som experter i olika sammanhang. Senare på dagen presenterade vi grunderna i våra råd för skola och äldreomsorg på två parallella spår.

Ulrika Backlund presenterar Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan.

Norrbotten bjuder på många goda exempel

Det kom också upp en mängd intressanta exempel på aktiviteter som pågår runt om i Norrbotten. Bland annat har Överkalix kommun infört schemalagda skolluncher med goda resultat. Det vill vi komma tillbaka till och skriva mer om. Länsstyrelsen har inom ramen för sin regionala livsmedelsstrategi Nära mat anställt Gunnar Jonsson som rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan. Gunnar åker ut till skolor och väcker nyfikenhet för hur maten produceras. Han stöttar lärarna i hur de kan arbeta pedagogiskt med livsmedelsfrågor. Han tar också med skolbarn och lärare till odlare och djuruppfödare för att se, känna, smaka och uppleva matproduktion på riktigt.

Vill du veta mer om Gunnars arbete finns ett tidigare blogginlägg om det här: http://maltidsbloggen.se/2019/06/norrbottens-livsmedelsstrategi-med-barnen-i-fokus/

Stora möjligheter att producera mer norrländsk mat

Hulda Wirsén och Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen Norrbotten berättade om den regionala livsmedelsstrategin Nära mat och lokala förutsättningar för livsmedelsproduktion. Det visades statistik över hur produktionen av mat i Norrbotten minskat sedan 1990-talet och hur man i grannlandskapet Österbotten i  Finland nära på är självförsörjande på många livsmedel, bland annat tomater. Men också på hur medelåldern på lantbrukare ökat och bristen på unga människor som vill bli företagare inom primärproduktionen. Sammanfattningsvis visade man på stora möjligheter att utöka livsmedelsproduktionen i Norrbotten och på så vis minska långväga transporter och skapa en mer stabil livsmedelsförsörjning. Vi fick premiärvisning av tre fina filmer om livsmedelsproduktion i Norrbotten. Läs mer om Norrbottens livsmedelsstrategi här: http://näramat.nu/

Hälsostrateger med smak för regional mat

Malin Sand, och Joanna Hansson, folkhälsostrateger på Region Norrbotten pratade på temat “På väg mot en mer hälsosam norrbottnisk offentlig måltid?”. De sträckte ut en hand och efterfrågade större samverkan med kommunerna, med möjligheter att ordna fler gemensamma konferenser och mötesplatser. Malin och Joanna presenterade också de alldeles nyframtagna Norrländska kostråden. Med basen i Livsmedelsverkets nationella kostråd, men med ett tydligt regionalt fokus. Kreativt och kul! Vi hörde flera röster i lokalen säga att “de här ska vi börja jobba med”.

Malin Sand, och Joanna Hansson, folkhälsostrateger på Region Norrbotten.

Matsvinn – mindre i soptunnan och mer i magen

Christopher Malefors, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, berättade om hur ohållbart vårt matsvinn är och hur viktigt det är att minska det. Han peppade också alla kommuner i Norrbotten att svara på Livsmedelsverkets svinnenkät så att vi får bättre nationella data på matsvinnet i offentliga kök. Självklart blev det också lite snack om vad som är undvikligt och oundvikligt matsvinn, som Christopher illustrerade med att ta en stor tugga i en oskalad kiwi. Många i publiken flämtade till och det rådde delade meningar om kiwiskal verkligen skulle ätas eller räknas som avfall…

Christopher Malefors, SLU

Ödeshög tipsade om verktyg för mer lokala livsmedelsinköp

Espen Rognstad, kostchef i Ödeshögs kommun berättade om hur de kartlagt lokala leverantörer och lyckats få in mer mat från Östergötland i de offentliga köken. Bland annat har man jobbat med logistik och transporter, avtalat kring studiebesök med skolklasser hos producenter och samarbetat med reiognala Vreta kluster och LRF. Espen vittnade om att det gav många mervärden till verksamheterna – utan att öka livsmedelskostnaderna!

Espen Rognstad, kostchef i Ödeshögs kommun

Mycket välarrangerad dag

Vi åker hem med många intressanta erfarenheter, kontakter och idéer i bagaget. Stort tack till arrangörerna Nära mat, Länsstyrelsen och Piteå kommun!