Just nu pågår krisberedskapsveckan för tredje året i rad. Det är en nationell kampanjvecka som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom och som genomförs tillsammans med kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer i landet.

Mer om beredskap i offentliga kök

Vi har på vår webbplats samlat övergripande information och goda exempel på de offentliga måltidernas roll i krisberedskapsarbetet.

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/krisberedskap-for-offentliga-kok

Viktiga erfarenheter från Ljusdals kommun

Ljusdals kommuns erfarenheter från bränderna 2018 finns med på vår webbplats och presenterades även vid ett seminarium på Kostdagarna 2019. Det går även att ta del av på Kost & Närings webbplats:

Test av krismeny i Östersund

I Östersunds kommun har förskolorna tagit veckan på allvar och testar fullt ut en krismeny på det som finns i lager. Den är ett exempel på en meny som utgår från lagerförda varor i de fall färskvaror ej finns att tillgå. Fast bara frukost och mellanmål, lunchen serveras som vanligt. Testet kommer utvärderas av kommunen för att utveckla vad kommunen ska lagerhålla och ha i beredskap. Läs mer på kommunens webbplats:

https://www.ostersund.se/om-webbplatsen/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/2019-05-06-krisberedskapsveckan-2019.html

Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan anordnas varje år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en stor mängd stödmaterial som kan användas i lokala kampanjer och satsningar. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/Kampanjmaterial/