Nu börjar vi närma oss premiären för Livsmedelsverkets kartläggning av matsvinn i offentliga måltidsverksamheter. Det ska bli spännande (skräckblandad förtjusning) att för första gången rita en mer heltäckande karta över hur mycket mat som slängs! Senast matsvinnssiffror samlades in nationellt från offentliga verksamheter var 2014, omfattningen var då mindre och gjordes av Naturvårdsverket.

Vi vet att många av er redan har mätt matsvinn och arbetat med åtgärder för att minska matsvinnet i era verksamheter och nu har vi äntligen möjlighet att samla in era siffror (på kommunal nivå) och få nationell statistik utifrån Livsmedelsverkets nationella mätmetod (maltidsbloggen.se/2018/12/det-som-mats-ar-det-som-syns-ny-nationell-metod-for-matsvinnmatning-i-storkok-lanseras-nu/) med en baslinje för 2019.

Hur kommer det att gå till?

  • Under oktober-november 2019 kommer en enkät skickas ut till kommuner, regioner och landsting
  • Ni fyller i matsvinnsiffror från er kommun insamlade under 2019. Det behöver inte vara matsvinnssiffror uppmätta under den period enkäten är öppen. Vi kommer alltså inte att styra vilken/vilka veckor ni mäter, utan tanken är att ni använder siffror från mätningar ni har gjort under 2019.

Vilka siffror kommer vi få fram på nationell nivå?

Målet med kartläggningen är att få fram följande nyckeltal:

  • Totalt matsvinn i gram/portion
  • Totalt matsvinn i procent av serverad mat
  • Uppäten mängd mat/person

Det är såklart frivilligt att dela med sig av sina siffror, men vi hoppas att ni precis som vi tycker att det är värdefullt med nationella siffror att jämföra sig med och följa över tid.

Vad ska jag göra redan nu?

Mät matsvinnet! Med fördel med den nationella mätmetoden som lanserades i slutet av 2018, men under en övergångsperiod kan ni använda andra verktyg/metoder som genererar de efterfrågade siffrorna. Vi kommer att be er att kommentera vilket verktyg/metod ni har använt er av när ni rapporterar in era siffror. Använder ni er av ett digitalt system, fråga gärna leverantören om den är harmoniserad med den nationella mätmetoden.

Mer information

Vi fortsätter hålla er uppdaterade inför kartläggningen och tveka inte att höra av er om ni har funderingar till karin.fritz@slv.se

Här kan du läsa mer om den nationella metoden för matsvinnsmätning:

www.livsmedelsverket.se/matsvinnsmatning

Naturvårdsverkets senaste mätning av matavfall och matsvinn som även omfattade offentliga måltidsverksamheter

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8765-4.pdf?pid=18807