Samverkan är ofta ledordet för goda och trivsamma måltider som hamnar i magen. Med Livsmedelsakademin i spetsen samarbetar nu en rad aktörer i syfte att motverka undernäring bland äldre.

Brett samarbete för att utrota undernäring

I projektet “Nollvisionen för Undernäring hos äldre” finns Kävlinge kommun, Region Skåne, Findus, Orkla, Oatly, Fazer och Kristianstad Högskola engagerade och projektdeltagarna hoppas att fler organisationer ska ansluta sig till projektet. För projektledarskapet står Livsmedelsakademin, som driver frågor i gränslandet mellan företag, akademi, samhälle och politik och ingår i nätverk med drygt 150 företag, kommuner, universitet och högskolor.

Samförstånd är en förutsättning när stela strukturer försvårar

Under projektets förarbete verkade det inte råda kunskapsbrist kring frågor om undernäring och kostens betydelse bland kostchefer och personal inom sjukvård och äldreomsorg. Däremot framgick det att utmaningen är att få kunskapen omsatt i befintliga strukturer och system. Samverkan mellan kommun, politiker, kostchef, äldreomsorg, upphandling, livsmedelsföretag, entreprenörer, forskning, hälso- och sjukvård och intresseorganisationer är nyckeln, enligt projektdeltagarna.

Är innovationer inom livsmedelsindustrin lösningen?

Tanken med att koppla ihop vetenskap, industri och teknik med omsorg, hälso- och sjukvård är att identifiera var behovet av nya innovationer för måltidslösningar är som störst. Många företag utvecklar produkter inom kost och hälsa, allt från livsmedel till hjälpmedel som underlättar måltidsplanering men de kommer sällan in i vården eller omsorgen p.g.a. strukturella hinder. Projektdeltagarna menar också att livsmedelsföretag kan utveckla mat som har den näring och storlek som efterfrågas men skulle behöva mer och närmre dialog med det offentliga för att få omsorgsverksamhetens behov tydligare kommunicerat.

Vad händer nu?

Två s.k. innovationsgillen har redan ägt rum och ett sista “gille” på temat Integrerade ekosystem runt den äldre på ett hållbart, systematiskt och långsiktigt sätt arrangeras den 6 maj. Då summeras insikterna från de två första gillena och säcken knyts ihop genom att diskutera undernäring hos äldre ur ett samhällspolitiskt och kunskapsmässigt perspektiv över tid. Vill du vara med? Skynda dig då att anmäla dig via länken: https://goo.gl/forms/h5TSFENlznBkpuIw2

Sommaren 2019 ska en strategi för fortsatt arbete presenteras för Vinnova, som tilldelat uppdraget. Därefter ska strategin omsättas i en nationell handlingsplan som involverar kommuner, sjukvård, livsmedelsföretag, intresseföreningar, forskning och entreprenörer i hela Sverige. Satsningen är nationell – och visionen likaså.

Projektet har en LinkedIn-grupp där alla som vill kan delta, sprida och utbyta information och åsikter, diskutera problemställningar och vara kreativa. Länken till gruppen är:  https://www.linkedin.com/groups/8732331/

Läs mer på Livsmedelsakademins webbplats: www.livsmedelsakademin.se

Vill du komma i kontakt med eller ingå i projektet? Kontakta Per Simonsson på Livsmedelskademin: per.simonsson@livsmedelsakademin.se