Falköpings kommun arbetar nu för fullt med att ta fram en ansökan till yrkeshögskolemyndigheten kring en specialistutbildning för undersköterskor med inriktning måltid och näring. Men en sådan beviljas bara om kompetensen efterfrågas av arbetsgivaren. Nu efterlyser man äldreomsorgschefer som ser behovet av en sådan utbildning.

Emma Ottosson berättar om utbildningen de ansöker om att få starta och efterlyser chefer som tycker detta är viktigt.

Varför gör man detta?

Undernäring bland äldre är en av de största utmaningarna för äldreomsorgen, medan det inom tex LSS-verksamheten finns en omvänd problematik. Därför behövs det personal med kompetens kring hur man kan använda måltiden som en resurs för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Redan 2012 kom Socialstyrelsen ut med allmänna råd (SOSFS 2011:12) kring vilka specialistområden som behövs inom vården och där belystes måltiden som ett av fem områden bland till exempel demens och palliativ vård. Inom området Måltider, mat och näring bör äldreomsorgspersonalen som minst ha

  • kunskap om vilken betydelse måltid, mat och näring har för äldre personers hälsa och välbefinnande
  • kunskap om hur förutsättningar skapas för goda matvanor och en god måltidsmiljö • förmåga att tillaga måltider
  • förmåga att stödja äldre personer vid måltider
  • kunskap om livsmedelshantering.

För övriga fyra kompetensområden finns det idag specialistutbildningar på YH-nivå, men tyvärr inte för inriktningen mot måltid, mat och näring. Detta vill Lärcenter i Falköping ändra på och ser gärna att fler utbildningar inom området skapas!

För måltiden är ju så mycket mer än bara maten på tallriken. I många fall får man maten levererad till sig till vårdavdelningen eller till det egna boendet och då finns det så mycket som undersköterskan kan göra för att stimulera aptit och matglädje. Det handlar om att lyssna på individen, att göra den delaktig i besluten, matens presentation, valfrihet, inbjudande mellanmål och så klart, sällskap för den som önskar.

Chefer i äldreomsorgen efterlyses!

Yrkeshögskoleutbildningar bygger på att branschen efterfrågar yrkesrollen och därför behöver Lärcentrum i Falköping nu komma i kontakt med chefer inom omsorgen som  ser ett behov av undersköterskor med den här specialistkompetensen. Känner ni någon vars hjärta brinner lite extra för måltiden, tipsa dem gärna om att ta kontakt med Emma Ottosson på emma.ottosson@falkoping.se eller 0515-88 71 78

En sak till…

Smartast vore ju om delar av denna kompetens fanns med på grundutbildningen för undersköterskor. I slutet av 2018 publicerade Skolverket en utredning med förslag till justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet. Här lyfter Skolverket utmaningen i att många lärare saknar i ämnet mat, måltider och hälsa:

Ämnet hälsa kan vara svårt för traditionella vård- och omsorgslärare att få legitimation i på grund av att de inte anses ha specialiserade kunskaper nog för hela ämnet eftersom kurserna ergonomi, kost och hälsa samt mental träning ingår i ämnet.

Livsmedelsverket har tidigare lyft behovet av att stärka grundutbildningen inom mat och hälsa i vård och omsorgsutbildningar. Vi hade hoppats att området fått större utrymme i Skolverkets förslag, men nu står vår förhoppning till att de kommande uppdaterade läroplanerna för undersköterskeutbildningen ger tydliga kunskapsmål inom området mat och måltider. Och att studenterna får lärare med god kompetens på området.

Hör av er till Falköping och tipsa era lokala utbildare!

Vi vet från såväl forskning som erfarenhet att bra måltider kan vara skillnaden mellan liv och död. Men bra måltider gör sig inte själva. De kräver kompetens och samverkan, och inte minst lika delar kreativitet och omtanke. Undersköterskan har en mycket central roll. Läs mer om måltidernas betydelse för hälsa och välbefinnande i våra råd Bra måltider i äldreomsorgen. Vi hoppas att Falköping får bra stöd för sin idé, kan gå vidare med utbildningen och att fler liknande utbildningar ploppar upp runt om i landet!