Livsmedelsverket startade 2012 ett nätverk för personer som arbetar med mat och måltider för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nu presenterar vi stolt ett nytt digitalt samarbetsrum tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting!

Enkelt att dela erfarenheter och material

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Livsmedelsverket driver nu gemensamt ett nätverk för alla som arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS. Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat nytt spännande eller frustrerande som har hänt.

Samarbetsrum på webben

Nätverket finns i ett sprillans nytt samarbetsrum på SKLs webbplats. Där kan man lägga upp dokument, länkar och tipsa om seminarier. Man kan även göra inlägg och diskutera frågor öppet i gruppen. Nu äntligen kan vi skapa det kreativa samarbetsrum vi önskat så länge kring dessa frågor. Men innehållet skapas av medlemmarna – så se till att du är med och bidrar!

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Du som redan är medlem kommer inom den närmaste veckan få en inbjudan till samarbetsrummet via din mejl. Är du inte redan medlem kan du ansöka om medlemskap till nätverket och samarbetsrummet genom att kontakta Anna-Karin Quetel anna-karin.quetel@slv.se Beskriv kort var du arbetar och din yrkesroll.

Nytt projekt – Hälsan spelar roll

Vi måste bara få passa på att berätta om Stockholms region som har avsatt pengar för att ta fram och testa en metod för att uppmuntra till bättre levnadsvanor bland vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Det är en studiecirkel kring mat och fysisk aktivitet som leds av personal inom daglig verksamhet. Ett pilotprojekt presenterades på nätverksträffen i Växjö i september 2018.

Materialet och programmet är en svensk översättning av materialet Health matters, utvecklat i USA. Programmet ska nu utvecklas och utvärderas i stor skala i Stockholmsregionen. Projektledare är Elinor Sundblom på Akademiskt primärvårdscentrum i Stockholms läns landsting.

Ett projekt som vi kommer följa med spänning!

Mer om mat och hälsa inom LSS-verksamhet

Vi vet idag att personer med funktionsnedsättning har en ökad risk för ohälsa. En stor del av ohälsan kan beskrivas som onödig. För personer med en intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårare att förstå hur man kan påverka sin egen hälsa. Därför är det viktigt med stöd i vardagen och att de hälsosamma valen blir enkla. Stöd till hälsosamma matvanor måste dock alltid ges med största respekt för individens rätt till självbestämmande. För att veta hur olika situationer ska hanteras behöver personalen kunskap, stöd och möjlighet att diskutera med varandra. Läs mer om mat och måltider inom LSS-verksamhet på Livsmedelsverkets webbplats.