För att kunna följa upp och analysera orsakerna till matsvinnet i de offentliga köken behöver svinnet mätas. Det görs idag på många olika sätt. En nationell mätmetod och en samordnande aktör har länge efterfrågats av den offentliga måltidsbranschen. Därför lanserar Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinnet.

Varför detta tjat om matsvinn?

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Matsvinnet är ett globalt problem som påverkar både miljö och samhällsekonomi. Inte minst i Sverige; bara i hushållen slängs varje år ungefär 45 kilo mat och dryck per person.
Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, har bland annat som mål att halvera det globala matsvinnet till 2030. Arbetet för att nå målet är redan i gång, men för att följa arbetet krävs standardiserade matsvinnmätningar, vilket också länge har efterfrågats i branschen.

Mätning lägger grunden

Att få bättre kunskap om matsvinnet i de offentliga måltiderna lägger grunden för att hitta kraftfulla åtgärder, både på lokal och nationell nivå, för att mindre mat ska slängas och mer mat ska hamna i magen.
Matsvinn mäts redan på många håll i landet, men med olika metoder. Därför lanserar Livsmedelsverket nu en nationell mätmetod för svinnmätning. Den är tänkt att fungera som en standard för matsvinnsmätning i offentliga kök och kan integreras med redan befintliga mätverktyg på marknaden. Den kan även användas av restauranger på den privata marknaden. Metoden är framtagen i samarbete med kommuner, myndigheter och forskare och har testats av ett flertal verksamheter och sakkunniga inom offentliga måltider och matsvinn. Fokus har varit enkelhet och användarvänlighet.

Nationell kartläggning av matsvinn från offentliga måltider

Under 2019 planerar Livsmedelsverket att kartlägga matsvinnet i offentliga måltidsverksamheter för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå och ge kommuner möjlighet att jämföra sig med andra. Därför uppmuntras alla offentliga måltidsverksamheter att mäta matsvinnet enligt den nya metoden. Så sprid gärna budskapet och varför inte testa metoden vid nästa svinnmätning i din organisation?

 

Ta del av metoden och läs mer på Livsmedelsverkets webbplats: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/matsvinnmatning-i-storkok

Här kan du läsa pressmeddelandet: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/det-som-mats-ar-det-som-syns-ny-nationell-metod-for-matsvinnmatning-i-storkok