Måltiden är en viktig del i tillfrisknandet. Under våren 2018 implementerades ett nytt måltidskoncept på Södersjukhuset, då ett nytt tillagningskök stod klart. En solig oktoberdag fick Kompetenscentret göra ett studiebesök hos Linda Hagdahl, verksamhetsutvecklare och Patric Gill, kostchef – två måltidsambassadörer med stor portion envishet och driv. Och kärlek till vällagad mat.

En resa med tydlig vision

Under nästan 20 år fanns inget tillagningskök på Södersjukhuset och mat levererades från Rosenlunds sjukhus, ett stenkast bort. Men efter beslut om nedläggning av Rosenlund, en måltidsutredning och en klar vision om en ljusare måltidsframtid började Södersjukhusets resa mot eget tillagningskök. Att minska svinnet – som tidigare låg på 40 % och det stora antal specialkoster var viktiga aspekter när det nya måltidskonceptet började ta form. Likaså att öka flexibiliteten för patienter att äta måltider när det passade dem och att enkelt kunna äta tillsammans med anhöriga stod i fokus.

Genomtänkt måltidskoncept

Genom en noggrant utvald grundmeny med 12 säsongsanpassade vardagsrätter, de flesta laktos- och glutenfria, har mängden specialkoster minskat till ca 2%.
-Genom att vara tydlig och ha en bra standardisering ökar flexibiliteten, menar Patric Gill.
Tanken är att köket ska ha så få avvikelser som möjligt för att verkligen kunna lägga krut på huvudmenyn. Men förutom huvudmenyn finns även en temameny, något för “långliggare” samt ett gäng energi- och proteinrika smårätter för att kunna erbjuda ett individanpassat alternativ för alla. De gamla grundkosterna skrotades när måltidskonceptet sjösattes i februari och idag finns en portionsstorlek. Där har sjukhusets dietister varit med på banan redan från början, vilket har varit en viktig förutsättning.

Ett stekbord var självklart när köket byggdes. De gjutjärnsstekta pannkakorna har redan hunnit bli populära.

Enkel måltidsbeställning – för patienten och för köket

För många är sjukhusmåltider en logistisk mardröm med många komponenter som ska beställas ur ett kostdatasystem, som inte alltid är anpassat efter ett individanpassat måltidstänk. Det är ett minne blott på Södersjukhuset. Numera beställer patienter mat direkt genom en specialanpassad app som sitter i anslutning till det kylskåp på avdelningen där hela grundmenyn ryms. För anhöriga går det enkelt att köpa en måltid och betala med mobiltelefonen. När en portion lämnar kylskåpet får köket reda på det och kan planera för vilka rätter som ska fyllas på när. Enkelt och flexibelt!

 

Framgångsfaktorer

Ett ledarskap där måltider har stått högt på dagordningen och samarbete med olika professioner har varit framgångsfaktorer under resans gång. Linda har varit spindeln i nätet för att få med alla – dietister, logopeder, kockar och hela vårdkedjan. Och inte minst chefer. Ett viktigt steg var att få sjukhusets ledning att inse att bra sjukhusmat stärker varumärket, maten är en viktig investering.

Måltidsresan har bara börjat på Södersjukhuset, men vi följer utvecklingen med spänning – och ska man bli inlagd är det gott att bli det på just Södersjukhuset.