Under hösten blev antalet önskekoster i Bollebygds kommun ohållbart många. Man blev tvungen att tänka om och tänka nytt, både för att kunna leverera bra kvalitet men också för att ge eleverna rätt typ av stöd.

I dag möts skolor och förskolor i hela landet av en mängd olika typer av önskemål kring måltider för elever med neuropsykiatriska diagnoser (NPD). Det saknas idag tydliga råd kring hur själva skolmåltiden kan anpassas för elever med exempelvis ADHD eller autismspektrumtillstånd.

I Bollebygd har antalet specialkoster minskat totalt sedan de införde “flervalsmodellen”.Vi bad Therese Lindh, enhetschef för Måltidsverksamheten i Bollebygds kommun att berätta mer om vad som fick dom att dra i nödbromsen och tänka nytt. Du kan själv höra hur hon beskriver resan i detta korta videoklipp (knappt 2 minuter).

Vi vet att många brottas med önskekoster och specialdieter för elever med NPD. Anpassningar för dessa elever handlar ofta att begränsa sinnesintryck och anpassa själva måltidssituationen. Bollebygds kommun har hittat en lösning som verkar fungera. Ett kreativt arbetssätt och god samverkan med elever, vårdnadshavare, skolledning, pedagoger och elevhälsa är sannolikt viktiga framgångsfaktorer.

Måltiderna är en viktig del av utbildningen och skoldagen – för alla elever på skolan. Måltider som hamnar i magen och gör nytta är en viktig förutsättning för att kunna lära sig och fungera bra i skolan.