I slutet av augusti startade Livsmedelsverket sin kartläggning av offentliga måltider. Det är en stor satsning som kommer utvecklas och följas upp regelbundet framöver. Redan nu har drygt hälften besvarat årets alla frågor eller är på god väg att bli klara. Visst är din kommun med i det gänget!?

Hur många kommuner har en politiskt antagen måltidspolicy och vad innehåller den? Hur mycket pengar läggs på måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg? Vilka nyckeltal används för att följa upp kvaliteten på måltiderna i kommunen? Hur stor andel av kommunens livsmedelsinköp är ekologiska och hur stor andel av nötköttet är av svenskt ursprung? Det är några av frågorna vi ställer i årets kartläggning som vi planerar att genomföra regelbundet framöver. Intresset är stort både från er ute i kommunerna, men även från departement, andra myndigheter och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Och såklart även media! Kartläggningar är viktiga för att sätta måltidsfrågorna på agendan men också för att peka ut en riktning för vartåt vi vill.

Vi har fått många uppmuntrande heja-rop från kommuner som redan besvarat frågorna i kartläggningen. De väntar nu med spänning på hur deras svar ser ut jämfört med kollegornas runt om i landet. Det gör vi med! Men för att det ska bli en rättvisande bild av offentliga måltider i Sverige 2018 behöver vi alla med på tåget. Se till att din kommun är med och bidrar till kartläggningen! Den kommer vi alla ha stor nytta av.

Se även:

Nu går startskottet för kartläggningen av Sveriges offentliga måltider!

Det som syns är det som mäts!