Den här veckan kickar arbetet med att samla in nationell statistik över de offentliga måltiderna i landets samtliga kommuner in – och vi behöver din hjälp!

Det saknas idag samlad, tillförlitlig nationell och lokal statistik kring offentliga måltider. Denna typ av siffror är nödvändiga för att kunna följa utvecklingen inom området. Du som är måltidschef har en viktig roll i arbetet med kartläggningen som startar nu. Hjälp oss att rita kartan över Sveriges offentliga måltider.

Hör Anna-Karin Quetel, projektledare på Nationellt kompetenscentrum berätta mer:

Det som syns är det som mäts Blogginlägg 14 maj