Som vi tidigare bloggat om får kommuner sälja mat som blivit över, skänka till välgörenhet och själva ta emot livsmedel som skänks, även om det viktigaste förstås är att arbeta för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan. Vi vet att det här fortfarande är en stor fråga ute i era verksamheter, så vi passar på att gå ut med ett ytterligare förtydligande här.

Oavsett om mat ska säljas eller skänkas bort, måste det säkerställas att den är tjänlig. Om maten hanterats och förvarats på ett bra sätt så kan den skänkas så länge den ser bra ut, luktar bra och inte har passerat sista-förbrukningsdag. Den som tar emot mat har samma ansvar, oavsett om man har fått eller köpt varorna. Om livsmedel är nära bäst-före-datum måste de hanteras utifrån det. Livsmedel som passerat sista-förbrukningsdag får varken säljas eller skänkas bort.

Det är möjligt för kommuner att sälja överbliven mat, exempelvis till föräldrar och lärare, som ett led i arbetet för att minska matsvinnet. Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler. Vill man skänka mat gäller samma sak – kommunen ansvarar för att inte störa marknaden ur ett konkurrensperspektiv eller gå emot de upphandlingsavtal som kan finnas.

Börjar en kommun sälja eller skänka mat ska man också tänka på att det innebär en förändring i verksamheten, vilket betyder att kommunens livsmedelskontroll behöver informeras.

 Läs mer om konkurrensregler på Konkurrensverkets webbplats: www.konkurrensverket.se .