Ingen har väl missat broschyren Om krisen eller kriget kommer, som skickades ut till alla hushålll i dagarna? Krisberedskapsveckan, som pågår den här veckan, är en årlig kampanj med syfte att öka kunskapen hos allmänheten om hur man bör förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Men hur långt sträcker sig kommunens ansvar och hur ser krisberedskapen i offentliga kök ut?

Är det så viktigt?

Krisberedskapen i Sverige syftar till att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, samt förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Livsmedelsverket arbetar för säker mat och bra dricksvatten, att ingen konsument ska bli lurad om vad maten innehåller och för bra och hållbara matvanor – även i kris och vid höjd beredskap. 

Krisberedskap på bred front

Arbetet med totalförsvaret har kommit en bra bit på väg och Livsmedelsverket, länsstyrelser och kommuner har inlett kontakter med olika verksamheter för att samhället ska fungera. Det gäller nationellt, lokalt och regionalt. Vi som arbetar med Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg har uppmärksammat kommuner och andra organisationer som ligger i framkant med det egna beredskapsarbetet och flera har kommit långt. Men eftersom mer stöd i frågor som rör livsmedelsförsörjning i vård, skola och omsorg vid kris har efterfrågats av kommuner kommer Livsmedelsverkets kompetenscentrum att växla upp arbetet under hösten. 

Är du förberedd?

Vi tror att det finns ett värde i att samla kommuner och organisationer i ett nätverk för att sprida goda exempel och för att underlätta dialog och kommunikation. Men vi behöver veta hur vi kan stötta och underlätta arbetet med att komma igång med beredskapsfrågor i måltidsverksamheten. Har du tips på vad ni gör i din kommun eller vill vara med i ett nätverk om beredskapsfrågor kopplat till offentliga måltider – skicka ett mail till emelie.eriksson@slv.se.

Du hittar kontaktuppgifter till alla som jobbar med kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg på Livsmedelsverkets webbplats. Där kan du även läsa mer om livsmedelsförsörjning och hitta kontaktuppgifter till Livsmedelsverkets avdelning för Krisberedskap.

Läs mer om Krisberedskapsveckan 2018 på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB:s webbplats.