Fisk innehåller många viktiga näringsämnen och därför skulle många barn (och även vuxna) behöva äta mer fisk än vad de gör idag. Men vissa av våra svenska firrar lämpar sig mindre bra att servera i just förskolorna och skolorna.

All fisk är inte nyttig

De flesta, och vanligaste, matfiskarna kan ätas ofta. Men fisk från vissa områden kan innehålla förhöjda halter av miljögifterna dioxin och PCB. Livsmedelsverkets råd är att barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder inte äter de fiskarna oftare än 2-3 gånger per år. Av den anledningen bör följande fiskar inte serveras alls i förskolan eller skolan:

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken och dess älvar, Vänern och Vättern.
  • Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken. (Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming). Sill från norra Ishavet eller Västkusten är däremot helt ok att äta och servera.
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern.
  • Vildfångad röding från Vättern.

Nu förtydligat i Livsmedelsverkets råd

Dessa råd gäller sedan flera år tillbaka men vi har förtydligat att även vildfångad lax från älvarna som mynnar ut i Bottniska viken omfattas av råden. Råden om fisk finns i Bra måltider i förskolan, Bra mat i skolan, och på Livsmedelsverkets webbplats.

Simma lugnt!