Idag lanserar vi de efterlängtade nya råden Bra måltider i äldreomsorgen. Det känns fantastiskt roligt att få publicera detta material som vi hoppas kan bli ett bra stöd i äldreomsorgens måltidsarbete. Vi vill också tacka för allt engagemang och alla kloka inspel vi fått under tiden vi arbetat med råden!

Undernäring är en av de största utmaningarna i äldreomsorgen. Därför behöver måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden. En undernärd person har lättare att falla, få en fraktur, utveckla trycksår och har fyra gånger ökad risk att dö i förtid. Mat som inte hamnar i magen kostar samhället pengar och orsakar lidande. Att få god mat i trivsam miljö är därför ingen lyx, utan bör ses som en rättighet för alla äldre.

Eftersom många äldre äter för lite bör utgångspunkten i kommunernas måltidsarbete vara att stimulera aptit och matglädje. Själva maten behöver ofta serveras som många, små energi- och proteinrika måltider spridda över en stor del av dygnet. Och de behöver anpassas till individens önskemål. Även äldre personer har rätt att få behålla sitt sätt att leva och sina vanor. Det gäller både på äldreboenden och i hemtjänsten. Tyvärr kan ibland fyrkantiga strukturer och rutiner försvåra individanpassning. De nya råden trycker på behovet av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda olika lösningar för olika individer. De är också mindre detaljstyrande än tidigare.

Råden trycker också på vikten av samverkan mellan olika yrkesgrupper – verksamhetschef, biståndshandläggare, måltidschef, måltidspersonal och den vård- och omsorgspersonal som arbetar närmast de äldre. Detta brister många gånger idag. Alla yrkesgrupper i måltidskedjan behöver ta ansvar för att följa upp att måltidsarbetet fungerar. Och att måltiderna verkligen hamnar i magen, gör nytta och ger livet guldkant.

Till 2035 har antalet personer i Sverige över 80 år nästan fördubblats. Många av dem kommer att behöva stöd med mat och måltider. Bra måltider i äldreomsorgen är en viktig del av kommunens arbete för en jämlik hälsa och ett värdigt och gott liv för alla.

De nya råden lyfter fem framgångsfaktorer för bra måltider inom äldreomsorgen:

  • Fokusera på individen – det finns inte en universallösning som passar alla äldre.
  • Satsa på kunskap och kompetens hos personalen.
  • Se till helheten – utgå från Måltidsmodellens sex kvalitetsområden: God, Trivsam, Integrerad, Näringsriktig, Hållbar och Säker.
  • Tydliggör ansvarsområden och möjliggör samarbete. Se till att personalen har tid för måltidsarbetet.
  • Sätt upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultaten.

Här hittar du råden och de vetenskapliga underlagen:

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg#Nya råd med individen i centrum

Det finns många exempel på kommuner och verksamheter som har hittat smarta sätt att få till riktigt bra måltider i äldreomsorgen, vi kommer lyfta fram flera sådana här på Måltidsbloggen under året. Håll utkik!

 

Vill du höra oss berätta om de nya råden finns en chans redan den 8 maj då MatTanken anordnar ett webbinarium på temat Måltidsrevolution inom äldreomsorgen! (se länk nedan för mer information):

http://mattanken.se/mattanken/vadarmattanken/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/webbinariumomlivsmedelsverketsnyaradforaldreomsorgensmaltider.5.1bb965d0162d71b85cc6e1a.html