Under oktober till november 2017 var de reviderade råden “Bra måltider i äldreomsorgen” ute på remiss och under efterföljande månader fortsatte arbetet med att gå igenom alla värdefulla synpunkter, redigera text och layout till den slutgiltiga versionen. Därmed är råden “Bra måltider i äldreomsorgen” klara och kommer att lanseras under nästa vecka (vecka 17).

Delar av Skövde kommuns måltidsorganisation diskuterar nästa steg i utvecklingen mot bättre äldreomsorgsmåltider

En vår med möten och dialog

Under våren har vi på Kompetenscentrum haft förmånen få komma ut och träffa olika yrkesgrupper kring äldre och berätta om de kommande råden. Vi har också fått många värdefulla inspel och diskussioner.

Den 26 mars var vi i Skövde och träffade politiker, chefer, vårdpersonal och kockar från fem olika kommuner. Seminariedagen avslutades med en workshop där diskussioner om hur råden ska implementeras i verksamheterna tog fart. Ett liknande upplägg kördes i Alvesta den 9 april, där 30 (!) kommuner var representerade. Alla med målet att utveckla och förbättra måltiderna i äldreomsorgen!

Är ni fler som vill gå ihop, samla yrkesgrupper och beslutsfattare och komma vidare i utvecklingsarbetet för ännu bättre måltider i äldreomsorgen? Tveka inte att kontakta oss!

 

Anna-Karin Quetel pratar måltider i Alvesta

Paneldebatt med inbjudna föreläsare i Alvesta. Från vänster Linda Gustavsson, Ylva Mattsson Sydner, Anna-Karin Quetel, Cecilia Svanberg. Moderator för dagen var Jens Vikingsson