Denna vecka genomför Socialstyrelsen en nationell kampanj med tips och råd för att förhindra fallolyckor i vardagen – Balansera mera. Kampanjen har tre teman: mat, motion och medicin och uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt om hur de själva kan minimera risken för att falla. Kampanjen ger många konkreta råd hur äldre kan äta för att bibehålla muskelstyrka och välbefinnande.

I genomsnitt faller ca 200 personer per dag – de flesta som ramlar är 60 år eller äldre. Drygt 1000 personer dör varje år av fallolyckor och olyckorna kostar samhället ungefär 25 miljarder kronor varje år.

Kampanjens tips som gäller maten

  • Låt måltiden ta tid och låt det inte gå för lång tid mellan måltiderna. Lägg gärna till några mellanmål under dagen.
  • Försök att få i dig alla viktiga byggstenar under en dag: protein, fett, kolhydrater, frukt och grönt. Du kan ta tallriksmodellen till hjälp för att välja mat som är god och hälsosam.
  • Servera gärna grönsaker och rotfrukter varma med en klick smör eller olja. Fettet hjälper kroppen att ta upp de fettlösliga näringsämnena och ger extra energi.
  • Mat med färg kan öka aptiten eftersom du även äter med ögonen. Dessutom är färgrika frukter och grönsaker ofta näringsrika.
  • Försök att få i dig lite mer fett och protein om du har dålig aptit. Din kropp behöver det.

I kampanjen Balansera mera finns bildspel, filmer, informationsblad för de som arbetar med äldre samt en kostnadsfri broschyr översatt till 21 olika språk som kan användas inom exempelvis hemtjänsten.

Läs mer på socialstyrelsens webbplats: http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera

 

Här hittar du Livsmedelsverkets generella kostråd: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt

– och här finns våra nuvarande råd för äldreomsorgens måltider (under revidering): https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/aldreomsorg