Under förra veckans seminarium om “Upphandling – ett verktyg för offentliga måltider med kvalitet” på MAT2017 i Växjö berättade vi om ett stöd som Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. En checklista för upphandling av Måltidstjänster! Checklistan är utvecklad av myndigheterna tillsammans och kan underlätta vid köp av externa Måltidstjänster men kan även användas för fler ändamål.

Nu är vi åter vid våra skrivbord efter en fartfylld och rolig dag på MAT2017 i förra veckan. En hel massa härliga möten och diskussioner med besökare samt två seminarier blev av. Ett av dessa seminarium arrangerades tillsammans med Upphandlingsmyndigheten på just temat – upphandling.

En efterfrågad checklista

Under upphandlingsseminariet stod Eva Sundberg från Livsmedelsverket på scen tillsammans med Eva Edin från Upphandlingsmyndigheten. De pratade om hur man med hjälp av en genomtänkt upphandling har ett bra verktyg för att säkerställa att maten som serveras i offentliga kök håller hög kvalitet – ur flera olika aspekter. De visade på konkreta verktyg och exempel på arbetssätt som kan underlätta i upphandlingsarbetet. Ett av dessa verktyg som lyftes var Checklistan för upphandling av Måltidstjänster. Vi har fått en del frågor i efterhand om vad denna checklista innehåller och var man kan hitta den. Därför passar vi på att blogga om detta stödmaterial som är nytt för 2017.

Checklistan kan användas vid upphandling av Måltidstjänster inom vård, skola och omsorg, t.ex förskolor, skolor, inom äldreomsorgen och på sjukhus. Den är utarbetad och framtagen av Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten och i processen har externa synpunkter inhämtats av de större måltidstjänsteleverantörerna.

Måltidsmodellen i form av ett pussel

Livsmedelsverkets Måltidsmodell

Stöd tar avstamp i Livsmedelsverkets Måltidsmodell som har formen av ett pussel – där alla bitar är lika viktiga för att få till en bra måltid. Måltidsmodellens olika pusselbitar säger att måltiden ska vara god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker för måltidsgästen för att få till en bra måltidsupplevelse.

Checklistan är utvecklad för att underlätta köp av externa Måltidstjänster. Men med lite tillämpning och kreativitet tror vi att den även kan vara användbar vid upphandling av livsmedel och vid kravställning på den egna organisationen (när den levererar måltidstjänsten).

Viktigt att tänka på är dock att de olika frågeställningarna i checklistan enbart är exempel. Vid användning behöver ni fundera över just era förutsättningar, policys, riktlinjer m.m. Med listan som stöd säkerställer man däremot att inte tappa någon viktig pusselbit i upphandlingsprocessen.

Var hittar jag den?

Checklistan hittar du på Upphandlingsmyndighetens hemsida under området Livsmedel: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/upphandla-livsmedel/maltidstjanster

Vi länkar även till checklistan från Livsmedelsverkets sidor som handlar om offentliga måltider och måltidsmodellen.

Vi hoppas att den ska komma till användning ute i era organisationer och verksamheter!

 

Läs mer om upphandling av livsmedel:

> Upphandlingsmyndighetens hemsida