Nu börjar 2016 nalkas mot sitt slut, och vilket år det har varit! Höjdpunkten var givetvis Måltidsdagen i Stockholm den 15 november. Det är så himla roligt att få träffa så många av er på en och samma dag − en riktig energiboost. Andra höjdpunkter är lanseringen av våra nya råd Bra måltider i förskolan och vårt seminarium i Almedalen med fokus på måltiderna inom hemtjänsten.

2016 blev ett år med fokus på de yngsta och de äldsta. Vi har under året lanserat nya förskoleråd som lyfter fram hur måltiden kan användas för lek och lärande, bidra till trivseln och naturligtvis för att ge bra mat i små barns magar. I samband med lanseringen under hösten anordnades seminarier tillsammans med bland andra Skolverket. Råden har fått bra spridning, 12 000 har laddat ner dem från webben och 6 000 exemplar av skriften har delats ut eller sålts. Vi har också påbörjat arbetet med att revidera Livsmedelsverkets råd för bra måltider inom äldreomsorgen. Äldreomsorgens måltider – framför allt måltiderna i hemtjänsten – har även belysts kommunikativt på flera olika sätt, bland annat genom seminarium under Almedalsveckan, deltagande på mässor och konferenser samt debatt- och tidningsartiklar. Arbetet med att utveckla såväl äldreomsorgens som sjukvårdens måltider har skett i nära samverkan med Socialstyrelsen.

Tillsammans med andra aktörer i branschen har vi genomfört kartläggningar av kostnader, organisation, kvalitet, konsumtion och svinn kring måltiderna i grundskolan. Exempel på fakta som tagits fram är att 61 % av landets skolor har tillagningskök och att 74 % av landets kommuner har ett politiskt policybeslut kring sina måltider. Hela rapporten hittar du här.

Efter julhelgerna rivstartar vi 2017 med att medverka på Upphandlingsdagarna 24-25 januari. Under hösten har dialog förts med Upphandlingsmyndigheten kring deras uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster. Det blir även en fortsättning på den fantastiskt roliga förskoleturnén, i en något nedkortad version. Under våren besöker turnén Södertälje, Skövde och Karlstad. Mer information hittar du här.

Men nu tar vi jullov, laddar batterierna och äter massor av god julmat tillsammans med familj och vänner. Önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi hörs och ses i januari 🙂