De uppdaterade råden ”Bra måltider i förskolan” uppmanar förskolorna att se helheten, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet. Råden vänder sig till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna i förskolan, från beslutsfattare och förskolechefer till måltidspersonal och förskollärare. Ansvaret för bra måltider vilar på många fler än dem som lagar maten.

Forskning visar att barns matvanor och smakpreferenser grundläggs tidigt. Förskolan kan därför på ett naturligt sätt ge alla barn, oavsett bakgrund, samma möjlighet till bra och hållbara matvanor och ett sunt förhållningssätt till mat. Inte bara genom att servera god och näringsrik mat, utan också genom att personalen aktivt använder måltidstillfällena i det pedagogiska arbetet. Många pedagoger ägnar flera timmar av dagen åt mat och måltider, varför inte använda dem till att väcka nyfikenhet för mat, odling, ekologi och matematik? Kanske räkna hur många rum en tomat har eller fundera på hur man delar ett äpple så alla runt bordet får lika mycket. Måltiderna i förskolan omfattas av förskolans styrdokument som skollag och läroplan. Därför har Skolverket bidragit till de delar av råden som tar upp hur måltiderna kopplas till förskolans pedagogiska arbete.

Jämfört med tidigare version från 2007 är råden mindre detaljstyrande och lägger större vikt vid måltiden som helhet. Det är viktigt att förtydliga att måltiden är mer än maten på tallriken. Råden utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell, en modell som belyser att en bra måltid består av många delar och att såväl samverkan som kompetens krävs för att maten ska hamna i magen. Vi uppmuntrar också verksamheterna att ”hitta sitt sätt” och förankra utvecklingsarbetet i de lokala verksamheterna. Våra råd behöver anpassas till denna nya verklighet där kompetensen finns i både kök och på kommunnivå – det är viktigt att inte begränsa handlingsutrymme och kreativitet i onödan. De nya råden kan uppfattas som otydligare när det gäller exakt vilka livsmedel förskolan ska servera, men å andra sidan är de tydligare kring de bakomliggande resonemangen till vad som är näringsriktiga och hållbara livsmedelsval. Många av landets kostchefer uppskattar våra råd då de är ett stöd för dem att luta sig mot. Nu hoppas vi att våra nya råd blir ett ännu bättre stöd för att också förklara och resonera kring varför förskolan serverar det de gör.

I morgon, fredag 16/9, presenteras de nya råden i samband med mässan MAT2016 i Växjö. Både Livsmedelsverket och Skolverket medverkar, tillsammans med forskare, pedagoger och verksamhetschefer. Senare i september och oktober ordnas liknande seminarier i Luleå, Stockholm och Göteborg. I mån av tid kan vi komma och berätta om råden på fler ställen i landet, kontakta oss gärna med förfrågningar!

Läs mer och ladda ned råden “Bra måltider i förskolan”

Grönare mat för barnen i förskolan – nu lanseras nya råd Pressmeddelande 15 september

Lek och lär med maten i förskolan – seminarieserie i höst

Barns matvanor ur ett sensoriskt och pedagogiskt perspektiv, Livsmedelsverkets rapport nr 11, 2016