En omsorgstagare hos Vargöns hemtjänst i Vänersborgs kommun skrev en insändare:

När man vaknar av en klapp på kinden eller blir nypt i tårna blir man glad hela dagen

Intervju med enhetschef Carina Jägerbrand 20 juni 2016

Ni får många positiva omdömen från både personal och omsorgstagare i olika sammanhang, bland annat i lokaltidningens ”dagens ros” och insändare. Ni har också blivit nominerade till kommunens utmärkelse ”Utmärkt service”.

 

Vad gör ni som är så bra?

Vi har pratat mycket om mötet – vad är det som är viktigt för vårdtagaren? Detta pratar vi med vårdtagaren om och skriver in i genomförandeplanen så att alla medarbetare ser det. Det kan lika gärna gälla hur städning, dusch eller frukosten ska genomföras för att vårdtagaren ska bli nöjd. Detta följs upp minst varje halvår men personalen är också “vakna utmed vägen” för att fånga upp förändringar i tex aptit och annat. Om Stina säger att hon blir glad när just Petter kommer frågar han vad det beror på och sedan sprider han det till sina kollegor så alla kan lära sig vad just Stina uppskattar.

Fem minuter kan upplevas helt olika.  Tar du ett djupt andetag innan du går in och är närvarande ”här och nu” eller springer du in och säger att du inte har tid? Detta gör stor skillnad för vårdtagarens upplevelse av besöket

Hur ser det ut med personalens kunskaper på mat- och måltidsområdet?

Här arbetar en förhållandevis ung grupp med en medelålder på 30-35 år och de allra flesta är utbildade undersköterskor. I arbetsgruppen finns både ork, ett stort engagemang och bra tankesätt i det stora hela.

Vi pratar mycket om vikten av att vara uppmärksam på de äldre och att arbeta med att motivera till att äta bra. Grunden för att lyckas i det motiverande arbetet är att ha en god relation med vårdtagaren

För att skapa goda relationer krävs en viss kontinuitet så man lär känna varandra. Hur ser det ut hos er?

En ung arbetsgrupp innebär att det är en hel del ”vab” så vår kontinuitet är inte den allra bästa. För att göra det så bra som möjligt har vi delat in arbetsgruppen i mindre geografiska områden där personalen i första hand täcker upp för varandra. Även vikarier styrs till ett särskilt område så de äldre inte besöks av fler personer än nödvändigt.

 

Har du något tips på hur man kan utöka de äldres sociala kontakter?

Varje höst och vår arrangerar vi en träff för hemtjänstens vårdtagare i Ekelidens matsal, ett äldreboende i området. Träffarna är mycket välbesökta och de äldre får även bjuda med en anhörig. Det uttalade syftet med träffarna är att presentera hemtjänstens verksamhet och bjuda på underhållning. Men detta blir också ett perfekt tillfälle för de äldre att träffa gamla vänner och bekanta de kanske inte sett på flera år och kontakten kan återupptas.

 

Hur ror ni iland detta rent praktiskt?

Vi tar hjälp av Frivilligverksamheten som dukar och bakar. I våras hade vi även korvgrillning som vi skötte själva men det blev lite körigt. Nästa gång får vi ta hjälp med det också, så att vi kan fokusera på att ledsaga de som behöver hjälp att komma till träffen.

Carina avslutar

Jag brukar säga att vi får det rykte vi förtjänar!

Tack Carina och alla medarbetare i Vargöns hemtjänst för ert goda exempel!