Den 1:a mars öppnade Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA sin utlysning FRÖN. Utlysningen riktar sig till utförare av offentligt finansierade tjänster som vill utveckla sin samhällsservice och förbättra sin långsiktiga effektivitet med hjälp av innovation.