Att ha en kostpolicy i skolan kan ha positiv inverkan på barns matvanor, både i skolan och på fritiden. En sådan policy kan till exempel handla om att ha ett hälsosamt utbud i skolkafeterian och riktlinjer för skolmåltider och annat som serveras i skolan. Det visar en systematisk litteraturöversikt och metaanalys som Folkhälsomyndigheten sammanfattat i ett faktablad.