Vi gillar att bjuda in till egna måltidsdagar men det är nästan snäppet bättre att bli bjuden till andras! Den här veckan var det Piteå som samlat politiker och chefer inom förskola, skola och äldreomsorg för en dag om offentliga måltiden – för folkhälsa, miljömål och lokal näringslivsutveckling.