Nu har en ny rapport kommit ut från RISE och Måltid Sverige som sammanfattar den samlade forskningen på området Offentliga måltider. Rapporten heter Inblick i forskning kring offentliga måltider, RISE 2019:39. Vi ger en kort sammanfattning och guidar vidare alla de som vill läsa mer.