Bra mat i förskolan ger inte bara mätta barn som orkar leka och lära. En lugn och trevlig måltid bidrar också till gemenskap och bra stämning på förskolan. Att ta tillvara måltiden som en resurs för att höja kvaliteten på hela verksamheten är ett av huvudbudskapen i förslag till de uppdaterade råden om maten i förskolan. Förslaget går nu ut på remiss/öppen konsultation och de nya råden lanseras i september.