Under hösten blev antalet önskekoster i Bollebygds kommun ohållbart många. Man blev tvungen att tänka om och tänka nytt, både för att kunna leverera bra kvalitet men också för att ge eleverna rätt typ av stöd.