Nu gör vi det! Efter noggrant övervägande och lång förberedelse byter vi benämning på en av våra pusselbitar i Måltidsmodellen. När Livsmedelsverkets nya nationella riktlinjer för måltider på sjukhus publiceras i nästa vecka har pusselbiten Hållbar bytt namn till Miljösmart. Helt i linje med hela vårt hållbarhetsarbete, där hållbarhet står för så mycket mer än miljö.