Under förra veckans seminarium om “Upphandling – ett verktyg för offentliga måltider med kvalitet” på MAT2017 i Växjö berättade vi om ett stöd som Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. En checklista för upphandling av Måltidstjänster! Checklistan är utvecklad av myndigheterna tillsammans och kan underlätta vid köp av externa Måltidstjänster men kan även användas för fler ändamål.