Idag lanserar vi de efterlängtade nya råden Bra måltider i äldreomsorgen. Det känns fantastiskt roligt att få publicera detta material som vi hoppas kan bli ett bra stöd i äldreomsorgens måltidsarbete. Vi vill också tacka för allt engagemang och alla kloka inspel vi fått under tiden vi arbetat med råden!