I höst släpper vi de reviderade råden Bra mat i förskolan. För att fira det och lyfta förskolemåltiden bjuder vi tillsammans med Skolverket samt utbildningsaktören Nationellt Centrum för Måltiden in till spännande seminarium om förskolans måltider på flera håll i landet.