Vårt samhälle och våra verksamheter måste fungera även vid störningar som kriser och krig. Att öva på kriser ibland är bra och hjälper till för att resurserna lättare ska kunna förstärkas vid allvarliga händelser eller kriser i samhället. Just detta tog Östersunds kommuns förskolor vara på när man under årets krisberedskapsvecka (6-12 maj 2019) testade att servera en förberedd krismeny på kommunens förskolor. Detta visade sig vara en övning både i kommunikation, informationsöverföring, lagerhållning och menyutveckling. Läs mer om hur det gick och vilka lärdomar Östersund har dragit!