Den 30 mars är det återigen dags att sätta ljuset (släcka ljuset!) på vad vi gemensamt behöver göra för att kunna fortsätta leva på denna planet. Klimatförändringar och förlust av den biologiska mångfalden är två ödesfrågor som vi behöver ta itu med. Detta uppmärksammar årets Earth Hour 2019 där temat döpts till #Connect2Earth – för att du och naturen hör ihop.