Allt färre sökande till kockutbildningarna och ett svalt intresse för offentliga måltider i kombination med en växande bransch och stora pensionsavgångar har gjort frågan om kompetensförsörjning brännhet. Inom ramen för projektet “Med smak för kunskap”, har ett flertal kommuner och regioner tagit ett långsiktigt grepp om situationen.