Förra veckan, den 23-24 februari bjöd vi och ProMeal-forskarna in till ett skolmatsmöte med nordiska myndighetskollegor. Det blev ett riktigt häftigt och givande möte där vi diskuterade hur råd kring skolmat tas fram, kommuniceras och implementeras i de nordiska länderna. Dessutom fick vi en inblick i resultaten från ProMeal-projektet som studerat skollunchen i de nordiska länderna ur ett elevperspektiv. Det var två intensiva och mycket givande dagar som gav många idéer för mer samverkan på nordisk nivå.