Det saknas idag samlad, tillförlitlig nationell och lokal statistik kring offentliga måltider. Denna typ av siffror är nödvändiga för att kunna följa utvecklingen på området. De kan också utgöra bra underlag för måltidschefer och beslutsfattare i kommun och landsting. Här ser vi att kompetenscentrumet kan spela en viktig roll och vi har tagit fram en plan för hur vi kan stärka de offentliga måltiderna genom bra och tillgänglig statistik.