För femte året i rad anordnade Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg Måltidsdagarna. I dagarna två träffades representanter för offentliga måltider i Sverige kring måltiderna som ett konkret verktyg för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och mer jämlik hälsa. Här följer en sammanfattning från branschmässan som ägde rum måndagen den 13 november.