Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner i stimulansbidrag till landets kommuner för kompetensinriktade insatser riktade till baspersonal inom äldreomsorgen och funktionshindersområdet. Vi kollade med kollegorna på Socialstyrelsen som håller med om att måltidskompetens mycket väl kan rymmas inom denna satsning. Ta därför chansen och genomför en kunskapsatsning för att höja måltidernas kvalitet!